Následujúce udalosti

05 okt 2020 - 02:00PM - Seniorátna biblická hodina - Michalovce

Vzdelávanie taborových vedúcich

Napísal: kurator zapnuté . Publikované v News

V dňoch 22.-23.3. 2019 sa v Bidovciach uskutoční vzdelávanie táborových vedúcich. Začiatok je v piatok o 17. hod. Predpokladaný záver v sobotu popoludní.
Srdečne pozývame všetkých, ktorí majú túžbu slúžiť na Letných biblických táboroch v Červenici.
(pomocný vedúci - od 15 rokov, vedúci - od 18 rokov)