Týždeň žien, čo sprevádzali Ježiša...

30 mar 2020;
12:00AM
BLOG - Mária z Betánie
31 mar 2020;
12:00AM
BLOG - Marta
01 apr 2020;
12:00AM
BLOG - Mária Magdaléna
02 apr 2020;
12:00AM
BLOG - Jana
03 apr 2020;
12:00AM
BLOG - Zuzana

Reformovaný spevník ako Android aplikácia

Napísal: kurator zapnuté . Publikované v News

Vážení priatelia,
 
posielam vám linku na prvú verziu nášho spevníka ako aplikácie pre Android ver. 5 a viac
 
Je to prvá verzia, takže ponúka len základnú funkcionalitu. Ak sa podarí, postupne by som to rád dopĺňal (prípadne, ak sa chce niekto pridať, budem len rád).
Trvá to trochu dlhšie, keďže je potrebné informácie zo spevníka dostať do formátu, ktorý sa dá využiť v aplikácii, čo robím momentálne ručne napr. pri autoroch textu a hudby.
 
Ak máte nejakú spätnú väzbu k tomu, budem len vďačný.
 
Paľo Gurbaľ