Následujúce udalosti

Žiadne udalosti
 •  Milí kamaráti, tieto videá sme s vedúcimi urobili v lete pre Vás.

  Tak poďme na to!

   

 •  

  Domáca detská besiedka 13

 •  

   Domáca detská besiedka 12

 •  

  Domáca detská besiedka 11

 •  

   Domáca detská besiedka 10

 •  

   

   

Lekcia (Borda 2020 video-besiedka)

Napísal: kurator zapnuté . Publikované v Banner - 2021

 Milí kamaráti, tieto videá sme s vedúcimi urobili v lete pre Vás.

Tak poďme na to!