Následujúce udalosti

Žiadne udalosti

Bohoslužby ECAV Trnava - 18.10.2020 - 9:00 hod - RTVS

Napísal: kurator zapnuté . Publikované v Kázne

Služby Božie z evanjelického a. v. kostola v Trnave.