Následujúce udalosti

23 sep 2018 03:00PM - Konferencia presbytérov - Bežovce (presunuté na iný termín)
01 okt 2018 02:00PM - Seniorátna biblická hodina - MICHALOVCE
12 okt 2018 08:00AM - 12:00AM Zájazd do Debrecína

Výlet do Zádielskej doliny

Dňa 15. septembra sa záujemcovia z celého Michalovského seniorátu zúčastnili na výlete do Zádielskej doliny. O 8 hodine ráno sme v Michalovciach nastúpili do autobusu a vyrazili. Cestou sme ešte vyzdvihli ďalších výletníkov.V autobuse nás milým slovom privítal a pomodlil sa pán kaplán z Blatnej Polianky.