Následujúce udalosti

23 sep 2018 03:00PM - Konferencia presbytérov - Bežovce (presunuté na iný termín)
01 okt 2018 02:00PM - Seniorátna biblická hodina - MICHALOVCE
12 okt 2018 08:00AM - 12:00AM Zájazd do Debrecína