Seniorátna mládež v Michalovciach

Milí bratia a sestry,

 
oznamujem Vám, že ďalšia seniorátna mládež sa uskutoční dňa 10.2.2017 so začiatkom o 17:00 hod. v Michalovciach. 
 
Bude to bez nocovania.
 
Prajem Vám požehnané dni.
 
Marika Geciová